Deze voormalige schoenfabriek werd opgericht in 1863 en werd één van de belangrijkste fabrieken van Izegem. De fabriek werd in 1868 gesloten en vanaf 1930 gebruikt als kantoorruimte. In 2012 werd de oude schoenfabriek volledig gerestaureerd en ingericht als borstel- en schoeiselmuseum.
Op de zuid- en westgevel werd een gecementeerde lijst, de wapenschilden van de koningshuizen van Luxemburg en België met eronder opschriften: “Fournisseur de la Cour de Luxembourg” en “Fournisseur de la Cour de Belgique” aangebracht. De restauratie bestond uit het fixeren van de stukken, plastisch herstel en de reconstructie van de polychromie. Alvorens de restauratie aan te vatten werd de schade geïnventariseerd en stratigrafisch onderzoek uitgevoerd om de originele kleurstellingen te kunnen bepalen. Daarnaast werd ook het opschrift op de oostgevel, dat bijna volledig gedegradeerd was, geïnventariseerd.

Naast de restauratie van de buitengevel werd ook een vooronderzoek uitgevoerd naar het interieur. Hierbij werden stratigrafieën uitgevoerd op de plafonds en werden mogelijke decoratieve afwerkingslagen zoals plintschilderingen en friezen in kaart gebracht. Aan de hand van dit vooronderzoek werden in een latere fase de friezen gereconstrueerd.

Onze Restauratie projecten:

Antwerpen – The Jane

Brugge – OVL

Middelkerke – Sint-Willibrorduskerk

Geraardsbergen – Literaal gebouw

Izegem – Eperon D’or

Leuven – Station