Afdeling Archeologienota’s

Ruben Willaert

Na het in voege treden van het nieuw Vlaams erfgoeddecreet in 2016 kunt u als bouwheer of ontwikkelaar verplicht worden een bekrachtigde archeologienota of een ter bekrachtiging ingediende archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.

De noodzakelijkheid van deze archeologienota wordt bepaald door de totale oppervlakte van de betrokken percelen, de oppervlakte van de bodemingrepen, de bestemming volgens het gewestplan, de ligging buiten of binnen een archeologisch vastgestelde zone en de ligging buiten of binnen een beschermde archeologische site.

U kunt ons steeds vrijblijvend contacteren voor advies omtrent de noodzaak van een archeologienota.

De gefinaliseerde archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door een erkend archeoloog. Hierbij worden archeologische, historische en aardkundige gegevens geïnventariseerd, waarna aanbevelingen geformuleerd worden ten aanzien van eventueel archeologisch vervolgonderzoek.

Als erkend archeologisch bedrijf zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van archeologienota’s, zowel binnen een stedelijke als een rurale context. Dankzij ons uitgebreid team van ervaren specialisten zijn wij in staat kwaliteitsvolle archeologienota’s aan te leveren binnen een zeer aantrekkelijke timing. Het opstellen van de archeologienota gebeurt vertrouwelijk en in nauw contact met de klant.

Contacteer ons!

Wenst u meer informatie over ons aanbod in archeologienota’s? Heeft u een project waarbij we u kunnen helpen? We horen het graag!

Contact