Restauratie van de gewelven van “The Jane”, de kapel van het militair hospitaal te Antwerpen.
In het kader van een uniek interieurconcept voor de transformatie van de oude kapel naar het restaurant “The Jane” van Sergio Herman werd Ruben Willaert bvba ingeschakeld voor de restauratie van de gewelven. Er werd beslist om de afschilferende, grijze verflaag op de gewelven in zijn huidige toestand te conserveren. Loszittende verflagen werden verwijderd, waarna de nog aanwezige verflaag licht werd gereinigd en gefixeerd.

Onze Restauratie projecten:

Antwerpen – The Jane

Brugge – OVL

Middelkerke – Sint-Willibrorduskerk

Geraardsbergen – Literaal gebouw

Izegem – Eperon D’or

Leuven – Station