Restauratie van de muurschilderingen en polychromie in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge.

In het kader van de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge werd de restauratie van de muurschilderingen op de muren en gewelven toegewezen aan Ruben Willaert bvba. Onder deze werken vallen onder andere de restauratie van de gotische gewelfschildering op het Gruuthusegewelf en de neogotische schilderingen in de Sacraments- en Debaenstkapel.

Het Gruuthusegewelf

Tijdens het vooronderzoek van 2007 werden ter hoogte van de bidtribune van Lodewijk van Gruuthuse polychrome schilderingen op het gewelf ontdekt. Deze, vermoedelijk gotische, schilderingen werden in de loop der jaren meermaals overschilderd. Tijdens dit restauratieproject werden de schilderingen opnieuw vrijgelegd door de overschilderingen mechanisch te verwijderen. De vrijgekomen schilderingen werden onmiddellijk gefixeerd en zullen later ook worden geretoucheerd.
Op de vijf gewelfschalen werden figuratieve schilderingen teruggevonden, waaronder een madonna met kind en engelen. Ook de polychrome, decoratieve schilderingen op de ribben rondom de gewelfschalen werden vrijgelegd.

Zie ook: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/blog/middeleeuwse-gewelfschildering-olv-brugge/

De Sacramentskapel

De neogotische muurschilderingen in de sacramentskapel, naar ontwerp van Jean Bethune, waren sterk vervuild en vertoonden schade veroorzaakt door vocht en zouten. Na het verwijderen van de zouten en oplossen van de vochtproblemen werden de schilderingen gereinigd. Lacunes werden opnieuw ingevuld met kalkmortel en geretoucheerd naar het origineel.

De Debaenstkapel

Ook hier werden tijdens het vooronderzoek polychrome beschilderingen teruggevonden onder monochrome overschilderingen. Op het onderste deel van de muren werd een neogotische gordijnschildering teruggevonden, die volledig werd vrijgelegd. Lacunes in de schildering werden opnieuw ingevuld en geretoucheerd. Op de bovenste delen van de muren werd de neogotische voegimitatie opnieuw gereconstrueerd.

VOOR                                                   NA

Onze Restauratie projecten:

Antwerpen – The Jane

Brugge – OVL

Middelkerke – Sint-Willibrorduskerk

Geraardsbergen – Literaal gebouw

Izegem – Eperon D’or

Leuven – Station