Bewoningsporen uit de Romeinse en Middeleeuwse periodes en resten van een logistiek knooppunt uit de Eerste Wereldoorlog

In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) werd, in samenwerking met het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) bvba, een archeologische opgraving uitgevoerd op het industrieterrein Sappenleen (Poperinge, W.-Vl.). Na afloop van het archeologisch onderzoek werd het terrein door de WVI ingericht als ambachtelijke zone.

De vlakdekkende opgraving (3,2ha) ging van start in het najaar van 2012. De vele en goed geconserveerde archeologische bodemsporen en het gerecupereerde vondstmateriaal duiden op de rijke geschiedenis van dit onderzoeksgebied. Zowel lokaal als regionaal werd een landschapsreconstructie opgesteld vanaf de Gallo-Romeinse periode tot de Late Middeleeuwen.

Op het projectgebied bevonden er zich bewoningsporen uit de Romeinse periode, de Karolingische periode en de Volle Middeleeuwen. Uit de Late Middeleeuwen en postmiddeleeuwse periode zijn voornamelijk sporen van landbewerking vastgesteld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog installeerden de geallieerde legers ter hoogte van het projectgebied een logistiek knooppunt om van daaruit met (smal)spoorwegen het front te bevoorraden. In het voorjaar van 1918 werd als reactie op het Duitse Lenteoffensief een loopgravenstelsel aangelegd, dat dwars door het opgravingsgebied loopt (The Poperinghe Line).

Onze Archeologie projecten:

Aalst DVM

Gent – Sint-Baafskathedraal

Wervik – Centrumstraten

Brugge – OLV

Steenokkerzeel – Sterckxstraat

Poperinge – Sappenleen