Het archeologisch onderzoek in de O.L.V.-kerk te Brugge werd uitgevoerd in opdracht van Stad Brugge. Aanleiding was de aanleg van een verwarmingssysteem. Ondanks de vele beperkingen waarmee het onderzoek te kampen kreeg, konden toch interessante vaststellingen gedaan worden i.v.m. de (bouw)geschiedenis van de O.L.V.-kerk.
In de eerste plaats konden verschillende types bijzettingen onderscheiden worden. Centraal in de noordelijke zijbeuk kwamen verschillende (kist)begravingen voor, zowel mannen, vrouwen als kinderen. Vermoedelijk zijn deze bijzettingen in verband te brengen met het kerkhof, dat zich op deze locatie bevond voor de bouw van de noordelijke zijbeuk (ca. 1370). In de rest van de benedenkerk werd een dense spreiding van grafkelders vastgesteld. Datering en fasering van de grafkelders enkel op basis van het materiaalgebruik, was niet mogelijk. Er kon wel een beperkte -relatieve- chronologie opgesteld worden op basis van de diepte waarop de grafkelders werden aangetroffen.
Verder leverde het onderzoek van de zuilbasissen, kettingmuren en oudere vloerniveaus etc. nieuwe informatie op over de opbouw van de kerk. Zo kon bijvoorbeeld vastgesteld worden dat sommige zuilen gefundeerd waren op een bakstenen sokkel en andere op een natuurstenen basis. Wat de laatste categorie betreft, konden in enkele gevallen restanten van een zwarte afwerkingslaag op de natuursteen geregistreerd worden. De vaststelling bevestigt de resultaten van een eerder onderzoek, waaruit kon afgeleid worden dat de oorspronkelijke 13de -eeuwse afwerking ter hoogte van de middenbeuk bestond uit een zwarte beschildering met witte voegen, een verwijzing naar het gebruik van Doornikse kalksteen.

Onze Archeologie projecten:

Aalst DVM

Gent – Sint-Baafskathedraal

Wervik – Centrumstraten

Brugge – OLV

Steenokkerzeel – Sterckxstraat

Poperinge – Sappenleen