In opdracht van Aquafin NV werd in onderaanneming van het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) een archeologische opgraving uitgevoerd ter hoogte van het plangebied Steenokkerzeel, Sterckxstraat (prov. Vlaams-Brabant). Op deze locatie was de bouw van een nieuwe rioolzuiveringsinstallatie gepland. De opgraving (ca. 1,2ha) ging van start in juni 2013.

Een derde van het terrein was vergraven in functie van steenontginning. Mogelijk dateert de oudste ontginning reeds uit de Romeinse of Merovingische periode; de jongste ontginning dateert uit de 18de of 19de eeuw. Nadat het landschap is hersteld van de laatste steenontginningsfase, worden minstens twee zones in gebruik genomen voor de teelt van witloof.

De oudst herkende sporen van landgebruik dateren uit de Romeinse tijd, mogelijk reeds uit de Late IJzertijd. Tijdens de Merovingische periode kent het projectgebied een intensieve occupatie. Het noordoostelijke deel van het terrein vormt wellicht de randzone van een nederzettingskern. Er zijn drie kleine gebouwen, enkele kuilen en een oven aangetroffen. In de directe omgeving van de nederzetting is aan akkerbouw gedaan en was weiland aanwezig. Het centrale deel van het onderzoeksgebied is tijdens deze periode ingericht als funeraire ruimte. Langs drie (funeraire?) houten gebouwen is een rijengrafveld aangelegd met ten minste vijf inhumatiegraven.

Onze Archeologie projecten:

Aalst DVM

Gent – Sint-Baafskathedraal

Wervik – Centrumstraten

Brugge – OLV

Steenokkerzeel – Sterckxstraat

Poperinge – Sappenleen