In de maanden februari tot april 2013 werd een opgraving uitgevoerd langs de Steenbrugstraat in Harelbeke. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Hyboma nv, naar aanleiding van verkavelingen op deze terreinen.
Het onderzoeksgebied (ca. 0,7ha) ligt deels op de top en zuidelijke helling van een lokale zandrug, ten zuiden van het recreatiedomein De Gavers. Er werden vondsten en sporen aangetroffen van diverse archeologische perioden: Steentijden, IJzertijd, Romeinse periode, Vroege Middeleeuwen en Eerste Wereldoorlog.
Kleine vuurstenen artefacten vormen de restanten van het lokaal vervaardigen van werktuigen en/of (jacht)wapens tijdens de Steentijden. Op de hogere delen van de zandrug bevond zich ooit een grafheuvel, waarvan nu enkel nog een kringvormige greppel is bewaard. Vermoedelijk gaat het om een relict uit de Bronstijd. Uit de IJzertijd en Karolingische periode werden duidelijke sporen van bewoning vastgesteld. Tijdens de Romeinse en Merovingische periodes werden mensen op de zandrug begraven. Uit het graf van een Merovingische vrouw komen enkele rijkelijk versierde grafgiften. Tot slot zijn op het terrein een niet gedetoneerde Britse 18 ponder en een bomkrater uit de Eerste Wereldoorlog vastgesteld. Ze getuigen van de gevechten die hier plaatsvonden tussen het Duitse leger en de geallieerde troepen in het najaar van 2018.

Onze Archeologie projecten:

Aalst DVM

Gent – Sint-Baafskathedraal

Wervik – Centrumstraten

Brugge – OLV

Steenokkerzeel – Sterckxstraat

Poperinge – Sappenleen