• Restauratie
    Ruben Willaert bvba werkt met een groep geschoolde restaurateurs uit verschillende disciplines. Hierdoor wordt het restauratie- of conservatieproject op een deontologische en budgetvriendelijke wijze aangevat en beëindigd. We staan voor monumentenzorg, adviesverlening, proefrestauraties uitvoeren, restaureren/conserveren met het oog op deontologie, duurzaamheid en budgetvriendelijkheid.
    Ga naar website
  • Archeologie
    Dankzij de inzet van onze archeologen met een jarenlange terreinervaring kan archeologisch onderzoek snel en efficiënt uitgevoerd worden. Onze afdeling archeologie heeft de voorbije jaren een ruime expertise uitgebouwd in desktoponderzoek, prospectie met ingreep in de bodem en vlakdekkend onderzoek zowel ruraal als in stedelijke context. Zo kan een archeologisch onderzoek snel en efficiënt verlopen.
    Ga naar website